Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
SANTRINESIA

Download Kitab Aqidatul Awam

Kitab Aqidatul Awam Arab dan Terjemah
Penulis Kitab Aqidatul Awam

Ulama yang bernama lengkap Imam Ahmad bin Muhammad Romadhon bin Manshur al-Makki al-Marzuqi al-maliki al-husaini al-hasani lahir di Mesir pada tahun 1205 Hijriyah. Beliau menuntut ilmu di Makkah kemudian menjadi seorang guru di Masjidilharam dan diangkat menjadi Mufti dalam mazhab Maliki.

Beliau sangat masyhur dengan kezuhudan dan ketakwaannya, serta karangan-karangannya yang sangat bermanfaat. Di antara guru-guru beliau adalah Syeikh Ibrahim al-abidin. Kepadanya, beliau mempelajari Qira’ah al-’Asyrah. Dan ia memiliki beberapa murid yang masyhur, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad ar-Rifa’i, dan Syekh Ahmad Dahman.

Isi Kitab Aqidatul Awam

Kitab Aqidatul Awam memuat 57 bait, dimulai dengan pujian kepada Allah dan Rasulullah, serta para sahabat dan keluarga Nabi. Kemudian kewajiban mengetahui sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya 20, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz Allah.

Setelah itu, di Sebutkan pula sifat-sifat wajib mustahil dan jaiz bagi para rasul dan nama-nama 25 nabi yang wajib diketahui. Kemudian sifat-sifat malaikat secara umum dan nama-nama Malaikat yang  Jumlahnya ada 10. Kemudian nama-nama kitab suci yang jumlahnya ada 4, kewajiban menerima setiap apa yang disampaikan Rasul, iman kepada hari kiamat. Setelah itu nama-nama keluarga Nabi, penjelasan Isra Mikraj, kewajiban shalat, dan yang terakhir penutup.

Kitab ini sangat cocok untuk orang-orang yang masih awam mengenai ilmu tauhid, dan sangat dianjurkan bagi para orang tua memberikan pengetahuan fundamental ini kepada anak-anak.

Kitab ini disusun dalam bentuk nazam sebanyak 57 bait saja, sehingga sangat mudah untuk dihafal dan dipahami. Kitab ini sangat cocok untuk mereka yang pemula dan ingin memulai mempelajari tentang dasar-dasar ilmu akidah.

Download : Kitab Aqidatul Awam Arab dan Terjemah

Post a Comment for "Download Kitab Aqidatul Awam"